1133/2010

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2011 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 14 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1458/2001:

1 §
Soveltamisala

Yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöverojen tilityksissä sovellettavia verontilityslain (532/1998) 13 §:n mukaisia verovuoden 2011 jako-osuuksia laskettaessa noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä.

2 §
Verovuoden 2011 jako-osuudet

Verontilityslain 13 §:n mukaiset verovuoden 2011 jako-osuudet lasketaan verovuosien 2008 ja 2009 tietojen ja kuntien asukasmäärien perusteella laskettujen täysipainoisten jako-osuuksien keskiarvona.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2011 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010

Hallinto- ja kuntaministeri
Tapani Tölli

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.