1132/2010

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 2 kohdassa tarkoitettuna pohjoisena tukena voidaan kirjanpitovelvollisille lihan ostajille myöntää lihan kuljetusavustusta vuodelta 2010 siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Lihan kuljetusavustusta voidaan myöntää tuotantopaikalta teurastamoon tai pienteurastamoon tapahtuviin nautojen, sikojen, lampaiden, siipikarjan, hevosten ja vuohien kuljetuksiin.

2 §
Avustuksen myöntämisen edellytykset

Avustusta voidaan myöntää Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymien teurastamoiden tai kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen hyväksymien pienteurastamoiden punnituslipukkeiden tai -päiväkirjojen osoittamien ruhopainojen perusteella, jos eläimen ruho on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi ja liha on tuotettu liitteen 1 tukialueella.

3 §
Avustuksen suuruus

Tukea maksetaan liitteen 1 mukaisesti.

Jos avustuksen saajan tämän avustuksen perusteella ja muutoin samaan tarkoitukseen saaman kuljetusavustuksen yhteismäärä olisi suurempi kuin 1 momentissa säädetty, tämän asetuksen mukaista avustusta ei makseta ylittävältä osalta.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2010.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Liite 1

KULJETUSAVUSTUS

Tukialueet euroa/tonni
C3-P2
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio 39,41
C3-P3
Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi ja Ylitornio 39,41
C3-P4
Posio 69,07
C4-P4
Kolari, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski sekä Kittilä ja Sodankylä, lukuun ottamatta P5:een kuuluvia osia 69,07
C4-P5
Enontekiö, Inari, Muonio ja Utsjoki sekä Kittilästä ja Sodankylästä vuodelta 2010 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (38/2010) liitteessä 1 tarkoitetut alueet 157,84

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.