1124/2010

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen (627/2007) 33 §, sekä

muutetaan 3, 13, 18, 48 ja 57 §, sellaisina kuin niistä ovat 13 ja 18 § asetuksessa 1800/2009 seuraavasti:

3 §
Johtavat virkamiehet

Kansliapäällikön tehtävistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003).

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö. Hallinto- ja kehityspalvelujen päällikkönä on hallintojohtaja ja ministeriön viestinnän päällikkönä viestintäjohtaja. Yksiköiden ja ryhmien päälliköt määrää ministeri.

13 §
Yleisen osaston tehtävät

Yleisen osaston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) hallinnonalan pitkän aikavälin suunnittelua, toiminta- ja taloussuunnittelua, tulosohjauksen järjestämistä ja kehittämistä, talousarvion laadintaa ja muita rahoituskysymyksiä sekä toiminnan ja talouden seurantajärjestelmiä ja muuhun talouden hoitoon ja tilastointiin liittyviä kysymyksiä;

2) ministeriön sisäistä budjetointia, tulostavoitteiden asetantaa, maksuliikettä, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä muita tilivirastotehtäviä;

3) ministeriön johdon ja osastojen tukemista niiden kansainvälisessä toiminnassa sekä yhteistyössä osastojen kanssa yleisiä ja poikkihallinnollisia kansainvälisiä asioita;

4) ministeriön hallinnonalan tutkimustoiminnan yhteensovittamista;

5) ilmakehän tutkimusta ja seurantaa, sääpalveluita sekä fysikaalista merentutkimusta ja seurantaa;

6) ministeriön hallinnonalan tutkimuslaitoksen tulosohjausta;

7) hallinnon kehittämistä ja oikeudellisia ja yleishallinnollisia tehtäviä, jollei asia kuulu muulle osastolle tai yksikölle;

8) ministeriön hallintoa ja henkilöstöhallintoa, toiminta- ja johtamisjärjestelmiä ja niiden kehittämistä;

9) ministeriön tietohallintoa ja tietopalvelua;

10) hallinnonalan tietohallinnon kehittämistä niiltä osin, kun ne kuuluvat ministeriön tehtäviin;

11) kielenkääntämistä;

12) ministeriön hallinnonalan liiketoiminnallista kehittämistä;

13) ministeriön hallinnonalan valtionyhtiöiden ohjausta;

14) ministeriön virastopalveluja;

15) ministeriön sisäistä valmiutta ja turvallisuutta;

16) ministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten valmiuden sekä turvallisuuden kehittämistä, ellei tehtävä kuulu muulle osastolle; ja

17) ministeriön ja sen hallinnonalan virastojen ja laitosten osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan.

18 §
Liiketoimintayksikkö

Liiketoimintayksikössä käsitellään asiat, jotka koskevat:

1) hallinnonalan valtionyhtiöiden ohjausta, seurantaa, kehittämistä ja toimialajärjestelyitä; ja

2) hallinnonalan ja sen organisaatioiden liiketoiminnan rakenteellista kehittämistä ja kehittämisstrategioita.

48 §
Virkamatkamääräyksen antaminen

Ministeri antaa erityisavustajalle ja kansliapäällikölle virkamatkamääräyksen. Kansliapäällikkö antaa osastopäällikölle sekä viestintäjohtajalle virkamatkamääräyksen.

Osastopäällikkö antaa yksikön päällikölle virkamatkamääräyksen. Ministeriön viestinnän virkamiehelle virkamatkamääräyksen antaa viestintäjohtaja. Muulle virkamiehelle matkamääräyksen antaa yksikön päällikkö.

57 §
Kansliapäällikön ja osastopäälliköiden sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan ministerin määräämä osastopäällikkö tai muu tasavallan presidentin tai valtioneuvoston nimittämä virkamies. Osastopäällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä virkamies. Osastojen yksiköiden päälliköiden sijaiset määrää osastopäällikkö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Kansliapäällikkö
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.