1119/2010

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitoksen lainanoton rajoista ja ehdoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 3 ja 4 momentin nojalla:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan lainanottoon niissä valtion liikelaitoksissa, joihin sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (1062/2010).

2 §

Liikelaitos saa ottaa lainaa valtion liikelaitoksista annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaisesti seuraavin ehdoin ja rajoituksin:

1) lyhytaikaista lainaa saa yleensä käyttää vain maksuvalmiuden hoitoon;

2) ilman erityistä syytä lyhytaikaista lainaa ei tule käyttää sellaisen käyttöomaisuuden hankkimisen rahoittamiseen, jonka taloudellinen käyttöaika on vähintään kolme vuotta, tai muihin tähän verrattaviin pitkävaikutteisiin menoihin;

3) pitkäaikaista lainaa saa ottaa vain investointeja ja muita pitkävaikutteisia menoja varten sekä käyttöpääoman pysyvän lisätarpeen rahoittamiseksi;

4) ulkomaanrahan määräistä lainaa saa ottaa vain valtiovarainministeriön suostumuksella;

5) lainaa ei saa ottaa suoraan yleisöltä joukkovelkakirjoilla.

3 §

Liikelaitoksen ottamista pitkäaikaisista lainoista ja sen antamista pitkäaikaisista takauksista peritään valtiolle takausmaksu valtion takauksista perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (20/2003) mukaisesti.

4 §

Liikelaitoksen tulee toimittaa lainanotostaan ja veloistaan sekä myöntämistään takauksista Valtiokonttorille sen tarvitsemat tiedot.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Hallinto- ja kuntaministeri
Tapani Tölli

Finanssineuvos
Arto Eno

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.