1116/2010

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan apteekkimaksusta annetun lain (148/1946) 2 ja 6 §, sellaisina kuin ne ovat, 2 § laissa 854/2009 ja 6 § laissa 1536/2009, seuraavasti:

2 §

Apteekkimaksu määrätään liikevaihtoryhmittäin seuraavasti:

Apteekin liikevaihto € Apteekkimaksu liikevaihdon alarajan kohdalla € Maksuprosentti alarajan yli menevästä liikevaihdosta
850 140– 991 356 0 6,00 %
991 356–1 274 739 8 473 7,00 %
1 274 739–1 557 804 28 310 8,00 %
1 557 804–1 983 973 50 955 9,00 %
1 983 973–2 549 475 89 310 9,50 %
2 549 475–3 116 550 143 033 10,00 %
3 116 550–3 683 311 199 740 10,25 %
3 683 311–4 675 613 257 833 10,50 %
4 675 613–6 091 568 362 025 10,75 %
6 091 568– 514 240 11 %

Apteekkimaksu määrätään täysin euroin. Apteekkimaksua, joka on kymmentä euroa pienempi, ei peritä.

6 §

Apteekkimaksu suoritetaan tilisiirrolla aluehallintovirastolle yhdessä tai useammassa erässä siten kuin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus määrää. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tulee ennen elokuun alkua sen vuoden jälkeisenä vuonna, jolta maksu on määrätty, lähettää aluehallintovirastolle luettelo aluehallintoviraston toimialueella suoritettavista apteekkimaksuista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2010 liikevaihdon perusteella.

HE 244/2010
StVM 32/2010
EV 206/2010

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.