1108/2010

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2010 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 607/2009:

1 §

Verovuoden 2010 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2010 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 26,16 %
Kunnallisveron osuus 62,51 %
Kirkollisveron osuus 3,44 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
― sairaanhoitomaksun osuus 4,93 %
― päivärahamaksun osuus 2,96 %
3 §

Verovuodelta 2010 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2009 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2010 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2010 ja 1 päivän tammikuuta 2009 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2010 ja 1 päivän tammikuuta 2009 jäsenmäärän suhdetta ja seurakunnan vuoden 2010 tuloveroprosenttia.

Ennen kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien jako-osuuksien laskentaa maksuunpantua kunnallisveroa ja kirkollisveroa tarkistetaan seuraavasti:

Kunta ja evankelisluterilainen seurakunta Kunnallisveron alennus, euroa Kirkollisveron alennus, euroa
Hausjärvi 500 000
Sipoo 6 000 000 300 000
Kunta ja evankelisluterilainen seurakunta Kunnallisveron korotus, euroa Kirkollisveron korotus, euroa
Brändö 71 060 8 360
Eckerö 118 260 12 960
Finström 385 125 38 513
Föglö 76 160 8 960
Geta 51 800 5 460
Hammarland 181 170 19 764
Helsinki 6 000 000 300 000
Hämeenlinna 500 000
Jomala 548 590 48 405
Kumlinge 56 425 6 100
Kökar 39 775 4 300
Lemland 251 790 25 942
Lumparland 58 830 5 406
Maarianhamina 1 788 765 157 195
Saltvik 224 088 24 133
Sottunga 17 500 2 000
Sund 152 070 16 440
Vårdö 55 125 6 300
4 §

Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä käytetään verovuodelta 2010 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:

Ennakonpidätysten vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2010 Joulukuu 1 906 507 004
2011 Tammikuu 1 987 171 268

Työnantajan sosiaaliturvamaksun vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2010 Joulukuu 124 332 312
2011 Tammikuu 132 103 082
5 §

Tarkistettuja jako-osuuksia sovelletaan joulukuussa 2010 suoritettavasta tilityksestä lähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden 2010 helmikuusta vuoden 2010 marraskuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtuvat tilityserot.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä joulukuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2010 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä 10 päivänä helmikuuta 2010 annettu valtiovarainministeriön asetus (92/2010).

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010

Hallinto- ja kuntaministeri
Tapani Tölli

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.