1107/2010

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1074/2009) liite seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Neuvotteleva virkamies
Piia Karjalainen

Liite

Tieliikennettä ja moottorikäyttöistä ajoneuvoa koskevat luvat

1. Liikenteenohjauslaitteen vahvistaminen kokeilutarkoituksessa käytettäväksi . 100 euroa
2. Poikkeuslupa ajoneuvon suurimmista sallituista massoista ja mitoista 190 euroa
3. Poikkeuslupa turpeen, hakkeen, elävien eläinten tai puutavaran kuljetukseen rakennetun kuorma-auton ja perävaunun yhdistelmän käyttöön tiellä siitä huolimatta, että vetoauton tai perävaunun taikka yhdistelmällä kuljetettavan vaihto kuormatilan ulkoleveys ylittää 2,55 metriä
a) jos vetoauto ja perävaunu ovat otetut käyttöön ennen 1 päivää elokuuta 1997; lupa myönnetään maantieteellisesti rajatulle alueelle ja olemaan voimassa yhden vuoden luvan myöntämispäivästä 370 euroa
b) jos vetoauto tai perävaunu on otettu käyttöön 1 päivänä elokuuta 1997; tai sen jälkeen; lupa myönnetään maantieteellisesti rajatulle alueelle ja olemaan voimassa yhden vuoden luvan myöntämispäivästä 1 100 euroa
c) jos poikkeusluvan haltijan hallinnassa oleva a alakohdassa tarkoitetun yhdistelmän vetoauto tai perävaunu vaihdetaan toiseen ennen 1 päivää elokuuta 1997 käyttöön otettuun tai jos b alakohdassa tarkoitetun yhdistelmän vetoauto tai perävaunu vaihdetaan taikka jos yhdistelmän toiminta-alue muuttuu; lupa on voimassa enintään siihen saakka, kun a tai b alakohdassa tarkoitetun luvan voimassa olo päättyy 190 euroa
d) jos poikkeusluvan haltijan hallinnassa olevan a alakohdassa tarkoitetun yhdistelmän vetoauto tai perävaunu vaihdetaan 1 päivänä elokuuta 1997 tai sen jälkeen käyttöön otettuun; lupa on voimassa enintään siihen saakka, kun a alakohdassa tarkoitetun luvan voimassaolo päättyy 725 euroa
4. Poikkeuslupa liikenteenohjauslaitteen käyttöä koskevista yleismääräyksistä . 100 euroa
5. Poikkeuslupa tieliikenteen ajo- ja lepoajoista 68 euroa
6. Päätös tyyppihyväksyntämenettelyyn liittyvän tutkimuslaitoksen hyväksymisestä 220 euroa
7. Päätös tyyppihyväksyntämenettelyyn liittyvän tutkimuslaitoksen hyväksymispäätöksen muuttamisesta 110 euroa
Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat luvat
1. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien ilmoitettujen ja hyväksyttyjen laitosten tunnustamiset 220 euroa
2. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien ilmoitettujen ja hyväksyttyjen laitosten tunnustamisten muutokset 110 euroa
3. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät poikkeusluvat 275 euroa
4. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvissä poikkeusluvissa tapahtuva muutos luvanhaltijan nimessä tai muu vähäinen muutos 110 euroa
5. Vaarallisten aineiden reittirajoituspäätös 275 euroa
6. Vaarallisten aineiden laaja reittirajoituspäätös 550 euroa
Vesiliikennettä koskevat luvat
1. Merenkulun kabotaasilupa 100 euroa
2. Merilain (674/1994) 1 luvun 1 §:n 2 momentin mukainen lupa 190 euroa
3. Merilain (674/1994) 1 luvun 1 §:n 3 momentin mukainen lupa 190 euroa
4. Poikkeuslupa laivaisännistöyhtiön pääisännän asuinpaikkavaatimuksesta (merilain (674/1994) 5 luvun 6 §:n mukainen lupa) 100 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.