1013/2010

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2010

Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viranomaisista Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisessä hallinnollisessa yhteistyössä arvonlisäverotuksen alalla

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin neuvoston hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla 7 päivänä lokakuuta 2010 annetun asetuksen (EU) N:o 904/2010 3 artiklan nojalla:

1 §

Verohallinto on Euroopan unionin neuvoston hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla annetun asetuksen (EU) N:o 904/2010 3 artiklassa tarkoitettu Suomen toimivaltainen viranomainen, jollei tämän asetuksen 2 §:stä muuta johdu.

2 §

Tullihallitus ratkaisee Euroopan unionin neuvoston hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla annetun asetuksen (EU) N:o 904/2010 3 artiklassa tarkoitettuna Suomen toimivaltaisena viranomaisena asiat, jotka koskevat maahantuonnin yhteydessä kannettavaa arvonlisäveroa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä joulukuuta 2003 annettu valtiovarainministeriön päätös VM 56/071/2003.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2010

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Neuvotteleva virkamies
Tiina Maisala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.