957/2010

Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus työmarkkinatuen tarveharkinnassa sovellettavien euromäärien tarkistamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään työttömyysturvalain (1290/2002) 7 luvun 7 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1188/2009, seuraavasti:

1 §
Työmarkkinatuen tarveharkinnassa huomioon otettavat tulot

Työmarkkinatuessa taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon henkilön omat tulot kokonaan ja hänen puolisonsa tulot 660 euroa ylittävältä osalta kuukaudessa.

Työttömyysturvalain 7 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun täysimääräisen työmarkkinatuen kuukautta kohden lasketusta määrästä vähennetään huoltovelvollisella 50 prosenttia siitä työttömyysturvalain 7 luvun 6 §:n mukaisesti määrätystä tulojen osasta, joka ylittää 1044 euroa kuukaudessa. Perheettömällä henkilöllä vähennetään vastaavasti 75 prosenttia siitä työttömyysturvalain 7 luvun 6 §:n mukaisesti määrätystä tulojen osasta, joka ylittää 311 euroa kuukaudessa. Perheellisen tulorajaa korotetaan 130 eurolla jokaista huolettavan alle 18-vuotiasta lasta kohti.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2010.

Asetusta sovelletaan työmarkkinatukeen, joka kohdistuu aikaan asetuksen voimaantulosta alkaen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehula

Hallitussihteeri
Pekka Paaermaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.