945/2010

Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2010

Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Pekingissä 25 päivänä toukokuuta 2010 Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä tehty sopimus tulee voimaan 25 päivänä marraskuuta 2010 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 28 päivänä syyskuuta 2010 ja tasavallan presidentti 8 päivänä lokakuuta 2010. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 26 päivänä lokakuuta 2010.

2 §

Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 8 päivänä lokakuuta 2010 annettu, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki (860/2010) tulee voimaan 25 päivänä marraskuuta 2010.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä marraskuuta 2010.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 104/2010)

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri
Tapani Tölli

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.