936/2010

Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2010

Laki osuuskuntalain 8 luvun 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan osuuskuntalain (1488/2001) 8 luvun 7 §:n 2 momentti seuraavasti:

8 luku

Varojen käyttäminen, vararahasto, ylikurssirahasto ja arvonkorotusrahasto

7 §
Omien osuuksien, lisäosuuksien ja sijoitusosuuksien rahoituskielto

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta henkilöstörahastolain (934/2010) 44 §:ssä tarkoitettuun lainaan. Tällaisen rahalainan saa kuitenkin antaa vain jakokelpoisen ylijäämän rajoissa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 44/2010
TyVM 6/2010
EV 132/2010

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri
Anni Sinnemäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.