928/2010

Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2010

Tasavallan presidentin asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Tasavallan Presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,

muutetaan kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen (348/1997) 2 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 535/2007, seuraavasti:

2 §

Yleissopimuksen todentamisliitteen VI osan C osastossa tarkoitettu yksittäinen pienimuotoinen laitos on Suomessa Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos. Yleissopimuksen todentamisliitteen VI osan C osastossa tarkoitettu muu laitos Suomessa on Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti (VERIFIN).


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä marraskuuta 2010.

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri
Alexander Stubb

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.