908/2010

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2010

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään lukiolain (629/1998) 36 §:n 1 momentin ja valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on laissa 348/1994:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Ylioppilastutkintolautakunnan maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) ylioppilastutkintokokeet, suoritusten arvostelu, ylioppilastutkintotodistukset ja erilliset todistukset hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta; sekä

2) tarkistusarvostelu.

2 §
Kiinteät maksut

Ylioppilastutkintolautakunta perii 1 §:n 1 kohdassa mainituista suoritteista 27 euron suuruisen kiinteän kokelaskohtaisen perusmaksun osallistumisesta ylioppilastutkintoon ja 28 euron suuruisen kiinteän koekohtaisen osallistumismaksun.

Perusmaksu osallistumisesta ylioppilastutkintoon maksetaan jokaiselta tutkintokerralta.

Edellä 1 §:n 2 kohdassa mainitusta tarkistusarvostelusta peritään 50 euroa. Maksun suorittamisesta on hakemuksen yhteydessä esitettävä tosite. Maksu palautetaan sen suorittajalle, jos uusi arvostelu johtaa pistemäärän tai arvosanan korottamiseen.

3 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Suoritteita, jotka ylioppilastutkintolautakunta hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutuspalvelut;

2) ylioppilastutkintolautakunnan rekistereihin ja tietokantoihin perustuva tietopalvelu ja tietokantojen suorakäyttö;

3) todistusjäljennökset ja -käännökset;

4) valokopio- ja muut jäljennökset;

5) tilatut selvitykset ja lausunnot;

6) muut tilatut palvelusuoritteet; sekä

7) tilattujen asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus.

4 §
Maksuttomat suoritteet

Ylioppilastutkintolautakunnan päätöksistä, jotka koskevat oikeutta yksittäistapauksessa osallistua ylioppilastutkintoon ammatillisen tai muun vastaavan koulutuksen perusteella ja valtioneuvoston asetuksen (915/2005) 6 §:n 1 momentin mukaisia poikkeusjärjestelyitä, ei peritä maksua.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annettu opetusministeriön asetus (438/2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2010

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Opetusneuvos
Heikki Blom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.