894/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2010

Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1169/2009) 9 §,

muutetaan 2 §:n 1 ja 3 momentti sekä 10 § ja

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 423/2010, väliaikaisesti uusi 5 momentti seuraavasti:

2 §
Televisioverkot

Televisiotoimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 174–230 MHz ja 470–790 MHz. Lisäksi taajuusalueet 174–230 MHz ja 470–694 MHz ovat käytettävissä radiomikrofoneihin.


Taajuusalueella 174–230 MHz on valtakunnallisen toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan yhteiskäytössä kaksi kanavanippua. Lisäksi taajuusalueella 174–230 MHz on yksi lähes valtakunnallinen kanavanippu. Lisäksi taajuusalueella 470–790 MHz on yksi kanavanippu alueellisiin televisiotoiminnan lähetyksiin.


Taajuusalue 694–790 MHz on käytettävissä myös radiomikrofoneihin.

10 §
Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien käytössä ovat taajuusalueet 791–821 ja 832–862 MHz. Lisäksi taajuusalueet ovat käytettävissä radiomikrofoneihin ja puolustusvoimien tarpeisiin.

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien käytössä ovat lisäksi taajuusalueet 2 500―2 690 MHz valtakunnallisesti ja 3 410―3 590 MHz alueellisesti.

Taajuusalueilta 2 500―2 570 MHz ja 2 620―2 690 MHz voidaan myöntää 14 kappaletta 2 x 5 MHz:n taajuuskaistaparia. Taajuudet alueella 2 570―2 620 MHz myönnetään yhtenä 50 MHz:n taajuuskaistana.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2010 ja sen 2 §:n 5 momentti on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2010

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Lainsäädäntöneuvos
Maaret Suomi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.