883/2010

Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010

Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen (876/2008) 5 § ja asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon I osan alusliikennettä koskeva kohta ja III osan viisumeja koskeva kohta liitteen mukaisesti seuraavasti:

5 §

Viisumeista peritään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 810/2009 mukainen maksu.

Euroopan unionin ja kolmannen maan välisen viisumihelpotussopimuksen perusteella kyseisen sopimuspuolen kansalaiselta peritään liitteen mukainen alennettu viisumimaksu.

Erillisestä lomakkeesta, johon kiinnitetään viisumi niille henkilöille, joiden matkustusasiakirjaa Suomi ei tunnusta, peritään liitteen mukainen maksu. Maksua ei kuitenkaan peritä, mikäli kyseiseltä henkilöltä ei peritä viisumimaksua.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2010.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010

Hallinto- ja kuntaministeri
Tapani Tölli

Ylitarkastaja
Pirjo Lahti

Liite

I TULLITOIMENPITEET

1. Kulkuneuvoselvitys


Alusliikenne

Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan aluksen selvitys yleisissä satamissa kaikkina viikon päivinä lukuun ottamatta sähköisesti hoidettua alusselvitystä:

1.6. klo 16.00―07.00 35 euroa
Edellä mainitun aluksen selvitys paikan päällä muissa satamissa:
1.7. Maanantaista perjantaihin klo 07.00―16.00 88 euroa/tunti
1.8. Muuna aikana 112 euroa/tunti

III TULLIPIIRIEN PÄÄTÖKSET


3. Viisumit
3.1. Viisumi 60 euroa
3.2 Lentokentän kauttakulkuviisumi 60 euroa
3.3. Viisumi 6―12 -vuotiaalle lapselle 35 euroa
3.4. Alennettu viisumimaksu 35 euroa
3.5. Erillinen viisumilomake 10 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.