870/2010

Annettu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2010

Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

lisätään vesienhoitoalueista annetun asetuksen (1303/2004) 6 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, seuraavasti:

6 §
Toimet kansainvälisillä vesienhoitoalueilla

Yhteensovittava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus huolehtii tarpeellisesta yhteistyöstä 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuilla vesienhoitoalueilla Ruotsin ja Norjan viranomaisten kanssa yhden kansainvälisen tai Suomen alueella olevan vesienhoitoalueen osan kattavan, yhteen sovitetun hoitosuunnitelman laatimiseksi.

Euroopan unionin rajojen ulkopuolelle ulottuvilla vesistöalueilla yhteensovittava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyrkii yhteistyöhön vesistöalueen sijaintivaltion viranomaisten kanssa yhden yhteisen vesienhoitosuunnitelman laatimiseksi. Jos yhden vesienhoitosuunnitelman laatiminen ei ole mahdollista, yhteen sovittava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii Suomen alueella olevan vesistöalueen osan kattavan vesienhoitosuunnitelman.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2010.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY (32000L0060); EYVL N:o L 327, 22.12.2000, s. 1–73

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2010

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Neuvotteleva virkamies
Airi Karvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.