862/2010

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä, säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 23 §:n sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on jälkimmäisen lain 11 §:n 4 momentti laissa 1765/2009:

1 §
Lukio, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 24―26 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä opiskelijaa kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on

1) lukiossa 6 136,17 euroa;

2) ammatillisessa koulutuksessa 10 624,23 euroa; sekä

3) ammattikorkeakoulussa 7 681,66 euroa.

2 §
Taiteen perusopetus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 28 §:ssä tarkoitettu taiteen perusopetuksen opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on 70,10 euroa.

3 §
Kansalaisopistot

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n 4 momentissa tarkoitettuja kansalaisopiston yksikköhintoja määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on 78,37 euroa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011, tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 2011 talousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, talousarvion hyväksymisajankohdasta lukien, jollei 2 momentista muuta johdu. Asetusta sovelletaan määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2011.

Valtioneuvosto säätää vuodelle 2011 uudet keskimääräiset yksikköhinnat, jos hyväksytty valtion talousarvio poikkeaa tässä asetuksessa tarkoitetuilta osin valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2011.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2010

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Hallitusneuvos
Marja-Riitta Pönkä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.