833/2010

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huollosta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huollosta annetun valtioneuvoston asetuksen (452/2009) 13 §:n 2 momentti seuraavasti:


13 §
Valvontaviranomaiset

Jos valvonnassa todetaan, että asetuksen pätevyysvaatimuksia ei ole noudatettu, on valvontaviranomaisten ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on ilmoitettava asiasta edelleen Suomen ympäristökeskukselle. Jos valvonnassa todetaan, että 12 §:n mukainen velvollisuus on laiminlyöty, asiasta on ilmoitettava asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2010.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2010

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Ylitarkastaja
Kaisa Pelttari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.