831/2010

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus ympäristövahinkovakuutuksesta annetun asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan ympäristövahinkovakuutuksesta annetun asetuksen (717/1998) 1 §:n 1 momentin 2 kohta sekä 3 § seuraavasti:

1 §
Vakuuttamisvelvollinen toiminta

Ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain (81/1998) 2 §:ssä tarkoitetun ympäristövahinkovakuutuksen on velvollinen ottamaan sellainen yksityisoikeudellinen yhteisö, jolla on:


2) ympäristölupamenettelylain (735/1991) mukainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa tai siihen verrattava ympäristölupamenettelyasetuksen (772/1992) 1 §:ssä tarkoitetun laitoksen ilmansuojeluilmoituksen tarkastamisratkaisu, joka on tehty ennen ympäristölupamenettelylain voimaantuloa voimassa olleiden ilmansuojelulain (67/1982) säännösten perusteella; tai


3 §
Valvonta

Jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus havaitsee, että vakuuttamisvelvollisella yhteisöllä ei ole vakuutusta, sen on kehotettava yhteisöä hankkimaan vakuutus sekä ilmoitettava vakuutuksen puuttumisesta Ympäristövakuutuskeskukselle.

Vakuutuksenantajan on toimitettava tieto vakuutuksen päättymisestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2010.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2010

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Ylitarkastaja
Kaisa Pelttari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.