809/2010

Annettu Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2010

Tasavallan presidentin asetus ulkomaalaislain nojalla työ- ja elinkeinotoimistoille säädettyjen tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä, säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §

Ulkomaalaislain (301/2004) nojalla työ- ja elinkeinotoimistolle säädetyt tehtävät hoitaa Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomainen (Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet), jos työ tehdään kokonaan tai pääasiassa Ahvenanmaan maakunnassa.

Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomainen hoitaa 1 momentissa tarkoitetut tehtävät silloinkin, kun pääasiallista työntekopaikkaa ei voida määritellä, jos työnantajan toimipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa.

Muutoksen hakemisesta Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomaisen päätökseen 1 momentissa tarkoitetussa asiassa säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 25 §:n 3 momentissa.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen hallintotehtävien kustannuksista vastaa valtakunta sen mukaan kuin sisäasiainministeriö ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus sopivat.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden ulkomaalaislain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu asetus (1175/1991) ja eräiden vuoden 1951 Ahvenanmaan itsehallintolain nojalla annettujen sopimusasetusten voimassaolon pidentämisestä annetun asetuksen (1594/1992) 1 §:n 9 kohta.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Astrid Thors

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.