785/2010

Annettu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus työnantajan eläkemaksun perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan työnantajan eläkemaksun perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (1398/2006) 2 §:n 2 momentti sekä 5 ja 6 § seuraavasti:

2 §
Työnantajan eläkemaksun suuruus

Työnantajan eläkemaksuun sisältyy 1 momentissa mainitun lisäksi hoitokuluosa, jolla katetaan eläketurvan toimeenpanosta aiheutuvat kulut. Hoitokuluosa on yhtä suuri prosenttiosuus palkkasummasta kaikille työnantajille. Hoitokuluosan suuruuden vahvistaa 5 §:ssä mainituin tavoin valtiovarainministeriö.

5 §
Hoitokuluosan suuruuden vahvistaminen

Valtiovarainministeriö vahvistaa työnantajan eläkemaksun hoitokuluosan suuruuden mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kyseisen vuoden valtion talousarvio on hyväksytty. Siihen asti kunnes uusi hoitokuluosa vahvistetaan, noudatetaan aikaisemmin vahvistettua määrää.

Valtiovarainministeriö vahvistaa Valtiokonttorin ja kunnallisen eläkelaitoksen saaman hoitokulun määrän kullekin vuodelle tehtävän ennakkoarvion perusteella euromääräisenä viimeistään edeltävän vuoden lokakuussa.

Kunnallisen eläkelaitoksen osalta todetaan viimeistään seuraavan vuoden maaliskuussa aiheutuneet todelliset kustannukset. Valtiovarainministeriö vahvistaa liikaa tai liian vähän maksetun ennakon määrän ja se laskutetaan tai hyvitetään maaliskuun viimeistä päivää seuraavan kunnalliselle eläkelaitokselle maksettavan hoitokulun yhteydessä. Liikaa tai liian vähän maksettujen erien yhteismäärälle lasketaan heinäkuun 1 päivän ja maksupäivän väliselle ajalle korko, joka on suuruudeltaan sama kuin valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 56 §:ssä tarkoitettu valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivinen nimellinen korkokustannus.

6 §
Eläkemaksujen tulouttaminen valtion eläkerahastolle

Valtiokonttori tulouttaa työnantajan ja työntekijän eläkemaksun, Valtiokonttorille ja kunnalliselle eläkelaitokselle maksettavaa hoitokulua lukuun ottamatta, valtion eläkerahastolle siten kuin valtiovarainministeriö määrää.


Tämä valtioneuvoston asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2010

Hallinto- ja kuntaministeri
Tapani Tölli

Hallitusneuvos
Erik Strömberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.