783/2010

Annettu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2010

Tasavallan presidentin asetus Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Pariisissa 10 päivänä maaliskuuta 2010 Suomen tasavallan ja Bahaman yhteisön välillä veroasioita koskevista tiedoista tehty sopimus tulee voimaan 9 päivänä syyskuuta 2010 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 4 päivänä toukokuuta 2010 ja tasavallan presidentti 21 päivänä toukokuuta 2010. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 10 päivänä elokuuta 2010.

2 §

Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 21 päivänä toukokuuta 2010 annettu, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki (442/2010) tulee voimaan 9 päivänä syyskuuta 2010.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä syyskuuta 2010.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 87/2010)

Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri
Tapani Tölli

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.