744/2010

Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2010

Valtioneuvoston asetus eräiden tekstiilejä koskevien direktiivien täytäntöönpanosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

muutetaan eräiden tekstiilejä koskevien direktiivien täytäntöönpanosta annetun asetuksen (515/1997) 1 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 156/2008, seuraavasti:

1 §

Tekstiilien nimityksiin ja tekstiilikuitujen kvantitatiivisiin analyysimenetelmiin sovelletaan Suomessa:

1) tekstiilien nimityksistä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/121/EY;

2) kahden tekstiilikuitulajin sekoitteisiin sovellettavista tietyistä kvantitatiivisista analyysimenetelmistä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 96/73/EY sekä sen liitteen II muuttamisesta tekniikan kehitykseen mukauttamiseksi annettuja komission direktiivejä 2006/2/EY, 2007/4/EY ja 2009/122/EY; sekä

3) kolmen tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettavia kvantitatiivisia analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettua neuvoston direktiiviä 73/44/ETY.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2010.

Neuvoston direktiivi 73/44/ETY, EYVL L 83, 30.3.1973, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/73/EY, EYVL L 32, 3.2.1997 s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/121/EY, EUVL L 19, 23.1.2009 s. 29
Komission direktiivi 2006/2/EY, EUVL L 5, 10.1.2006, s. 10
Komission direktiivi 2007/4/EY, EUVL L 28, 3.2.2007, s. 14
Komission direktiivi 2009/122/EY, EUVL L 242, 15.9.2009, s. 14

Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2010

Työministeri
Anni Sinnemäki

Kaupallinen neuvos
Ilkka Cantell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.