737/2010

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2010

Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen (501/1978) 8 §:n 2 momentin 10 kohta ja 10 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1263/2005, seuraavasti:

8 §

Johtokunta käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka koskevat:


10) laitoksen pääjohtajan toimeen ottamista ja toimesta vapauttamista sekä hallintojohtajan, toiminta-alueiden johtajien, osaamiskeskuksien johtajien ja tutkimusprofessorien toimeen ottamista sekä toimesta vapauttamista, jos toimeen ottaminen tai toimesta vapauttaminen kestää yli kuusi kuukautta;


10 §

Laitoksen päällikkönä on pääjohtaja. Laitoksessa on myös hallintojohtaja, toiminta-alueiden johtajia, osaamiskeskuksien johtajia sekä lisäksi tutkimusprofessoreita ja muuta henkilökuntaa sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2010

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Johtaja
Taru Koivisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.