735/2010

Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010

Tasavallan presidentin asetus Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2009 Suomen tasavallan hallituksen ja Kazakstanin tasavallan hallituksen välillä tehty sopimus on voimassa 5 päivästä elokuuta 2010 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 23 päivänä syyskuuta 2009 ja tasavallan presidentti 9 päivänä lokakuuta 2009. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 6 päivänä heinäkuuta 2010.

2 §

Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 9 päivänä lokakuuta 2009 annettu, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki (733/2009) tulee voimaan 6 päivänä syyskuuta 2010.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä syyskuuta 2010.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 85/2010)

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri
Tapani Tölli

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.