662/2010

Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain (1528/2001) 7 § ja

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1497/2001, 917/2008 ja 295/2010, uusi 12 a kohta seuraavasti:

2 §
Markkinaoikeudelliset asiat

Markkinaoikeus käsittelee asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi:


12 a) arpajaislaissa (1047/2001);


7 §
Vireillepano alkoholin, tupakan ja rahapelin mainontaa koskevassa asiassa

Alkoholilaissa, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetussa laissa tai arpajaislaissa tarkoitettu asia tulee markkinaoikeudessa vireille siten kuin siitä erikseen säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2010.

HE 96/2008
HE 212/2008
HaVM 7/2010
EV 92/2010

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.