646/2010

Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Laki työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Koulutus- ja kehittämiskeskus

Työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksen tehtävänä on tuottaa, hankkia ja järjestää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille sekä työ- ja elinkeinotoimistoille ja molempien edellisten yhteistyökumppaneille koulutus- ja kehittämispalveluja. Keskuksen nimi on Salmia.

2 §
Keskuksen ohjaus

Keskus toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa.

3 §
Johtaminen

Keskusta johtaa rehtori.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa keskukselle tulostavoitteet neuvoteltuaan keskuksen kanssa.

4 §
Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa säännöksiä työjärjestyksestä, ratkaisuvallasta, henkilöstön nimittämisestä ja kelpoisuusvaatimuksista.

5 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

Tällä lailla kumotaan työvoimaopistosta annettu laki (929/1973).

Työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskus jatkaa työvoimaopiston toimintaa.

HE 49/2010
TyVM 4/2010
EV 76/2010

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Tapani Tölli

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.