616/2010

Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2010

Valtioneuvoston asetus laajakaistatuen hakumenettelyssä käytettävien vertailuperusteiden suhteellisesta painotuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) 6 a §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 538/2010:

1 §
Vertailuperusteiden suhteellinen painotus

Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) 6 a §:ssä tarkoitettujen vertailuperusteiden suhteelliset painotukset ovat seuraavat:

Vertailuperuste Suhteellinen painotus
1) Haettavan valtion tuen määrä vähintään 50 %
2) Käyttäjiltä perittävät maksut enintään 50 %
3) Aika, jonka teleyritys sitoutuu tarjoamaan palveluja käyttäjille enintään 20 %
4) Muut vastaavat teknisiä, taloudellisia, laadullisia tai toiminnallisia ominaisuuksia koskevat vertailuperusteet enintään 20 %
2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä heinäkuuta 2010.

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2010

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Kreetta Simola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.