567/2010

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2010

Valtioneuvoston asetus korkotulon lähdeverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan korkotulon lähdeverosta annetun valtioneuvoston asetuksen (428/2000) 1 §:n 2 momentti sekä 3 §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 momentti seuraavasti:

1 §

Rajoitetusti verovelvollisen on korkotulon lähdeverosta annetun lain 10 §:ssä tarkoitettuna selvityksenä esitettävä koronmaksajalle ennen koron maksamista rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 5 §:ssä tarkoitettu lähdeverokortti tai ilmoitettava nimensä, syntymäaikansa ja mahdollinen muun virallinen tunnistetietonsa sekä osoitteensa kotivaltiossaan.


3 §

Koronmaksajan on vuosittain viimeistään helmikuun 15 päivänä annettava Verohallinnolle vuosi-ilmoitus, josta ilmenee:


Koronmaksajan on Verohallinnon kehotuksesta ilmoitettava 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettujen koronsaajien nimet ja kotipaikat sekä kullekin maksetun koron määrä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2010

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Erityisasiantuntija
Ilkka Lahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.