564/2010

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2010

Valtioneuvoston asetus tuloveroasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan tuloveroasetuksen (1551/1992) 2 ja 3 § sekä 4 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin niistä on 4 §:n 2 momentti asetuksessa 1242/2004, seuraavasti:

2 §

Verohallinto nimeää hakemuksesta tuloverolain 57 §:ssä tarkoitetut lahjoituksensaajat enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Nimeämispäätöksessä voidaan asettaa ilmoittamisvelvollisuutta koskevia ehtoja.

Ennen nimeämispäätöksen tekemistä Verohallinnon on hankittava lausunto 4 §:ssä tarkoitetulta lahjoitusten verovapauslautakunnalta.

3 §

Verohallinto voi peruuttaa 2 §:ssä tarkoitetun päätöksensä, jos nimetty lahjoituksensaaja ei täytä sille nimeämispäätöksessä asetettuja ehtoja tai jos sen varsinaisena tarkoituksena ei enää ole suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen.

Ennen päätöksen peruuttamista Verohallinnon on hankittava lausunto lahjoitusten verovapauslautakunnalta. Lahjoituksensaajalle on varattava tilaisuus tulla peruuttamisasiassa kuulluksi.

4 §

Valtiovarainministeriön asettamassa kulukorvausasiain neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on määrättävä valtiovarainministeriön virkamiehistä. Jäsenet määrätään valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten sopijaosapuolten sekä Verohallinnon ehdottamista henkilöistä. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2010

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Erityisasiantuntija
Ilkka Lahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.