544/2010

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2010

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ulkomaalaislain nojalla säädettyihin tehtäviin toimivaltaisista työ- ja elinkeinotoimistoista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä huhtikuuta 2004 annetun ulkomaalaislain (301/2004) 85 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 973/2007:

1 §
Toimivaltaiset työ- ja elinkeinotoimistot

Ulkomaalaislain (301/2004) nojalla työ- ja elinkeinotoimistolle säädettyihin tehtäviin toimivaltaisia ovat Vantaan, Lappeenrannan ja Tampereen työ- ja elinkeinotoimistot. Tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa säädetään erikseen.

Edellä 1 momentissa mainituista työ- ja elinkeinotoimistoista toimivaltainen on se työ- ja elinkeinotoimisto, jonka alueella työ tehdään. Jos työtä tehdään useamman kuin yhden työ- ja elinkeinotoimiston alueella, toimivaltainen on se työ- ja elinkeinotoimisto, jonka alueella työ pääasiassa tehdään. Jos työnteko ei ole minkään työ- ja elinkeinotoimiston alueeseen sidottua, toimivaltainen on se työ- ja elinkeinotoimisto, jonka alueella on työnantajan toimipaikka.

2 §
Työ- ja elinkeinotoimistojen alueet

Toimivaltaisten työ- ja elinkeinotoimistojen alueet ovat:

Vantaan työ- ja elinkeinotoimisto: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alue;

Lappeenrannan työ- ja elinkeinotoimisto: Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueet;

Tampereen työ- ja elinkeinotoimisto: Pirkanmaan, Satakunnan, Hämeen, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueet.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä kesäkuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan ulkomaalaislain nojalla säädettyihin tehtäviin toimivaltaisista työvoimatoimistoista 2 päivänä kesäkuuta 2006 annettu työministeriön asetus (421/2006).

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2010

Työministeri
Anni Sinnemäki

Ylitarkastaja
Tiina Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.