476/2010

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti,

muutetaan erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (767/2006) 1§, 3 §:n 1 momentti sekä 5 ja 6 § seuraavasti:

1 §
Asetuksen soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään sairauksien harvinaisuuden, erikoissairaanhoidon vaativuuden tai erikoissairaanhoidon järjestämisen asettamien erityisten vaatimusten perusteella erityistason sairaanhoitoon kuuluvista tutkimuksista, toimenpiteistä, hoidosta ja hoitoon välittömästi liittyvästä lääkinnällisestä kuntoutuksesta sekä niistä terveydenhuollon toimintayksiköistä, joihin nämä keskitetään.

3 §
Erityistason sairaanhoidon keskittämistä koskevat yleiset periaatteet

Erityistason sairaanhoitoon kuuluvat tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot keskitetään joko alueellisesti viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavaan terveydenhuollon toimintayksikköön taikka valtakunnallisesti harvempaan kuin viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavaan terveydenhuollon toimintayksikköön. Valtakunnallisesti keskitettävään erityistason sairaanhoitoon kuuluvat toiminnot, jotka ovat harvinaisia ja vaativat korkeatasoista lääketieteellistä osaamista tai välineistöä taikka erityisen vaativaa monialaista hoitoa ja hoitoon välittömästi liittyvää lääkinnällistä kuntoutusta.


5 §
Valtakunnallisesti keskitettävä erityistason sairaanhoito

Valtakunnallisesti keskitettävä erityistason sairaanhoito keskitetään seuraavasti:

1) Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala:

aikuisten (yli 16-vuotiaiden) juveniilireumapotilaiden erityisen vaativa monialainen hoito, silloin kun hoitoon liittyy välittömästi erityisen vaativa lääkinnällinen kuntoutus,

aivoverisuonten ohitusleikkaukset,

allogeeniset luuytimen kantasolusiirrot,

elinsiirtoharkintaa sisältävä reumasairauksien hoito,

epikeratofakialeikkaukset,

epilepsian invasiivinen diagnostiikka ja kirurginen hoito,

erittäin vaikeiden palovammojen primaarihoito,

erityisen vaikeiden systeemisten reumasairauksien konsultaatiopalvelut,

huuli- ja suulakihalkiopotilaiden kokonaishoidon suunnittelu sekä leikkaushoito,

imeväisten avosydänkirurgia ja muu vaativa lasten sydänkirurgia,

kraniofakiaalisen epämuodostuman primaari leikkaushoito,

lasten sappitieatresian hoito,

lasten glaukooman leikkaushoito,

lasten vaativa reumaortopedinen hoito, luudysplasioiden (diastrofinen kasvuhäiriö, akondroplasia) vaativa leikkaushoito,

luusyövän primaarinen hoito,

munuaisen-, haiman-, maksan- sydämen- ja keuhkonsiirrot,

oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mukaan lukien mielentilatutkimukset,

retinoblastooman hoito,

silmän malignin melanooman muu hoito kuin silmän poisto,

skolioosin leikkaushoito,

transseksuaalisten henkilöiden psykiatriset ja endokrinologiset tutkimukset ja hoidon aloitus sekä sukuelinkirurgia lukuun ottamatta kohdun ja munasarjojen poistoa,

vaativa invasiivinen sikiötutkimus ja -hoito,

vasta-ainepositiivisten (F-VIII) hemofiliapotilaiden leikkaushoito

2) Tampereen yliopistollinen sairaala:

aikuisten (yli 16-vuotiaiden) juveniilireumapotilaiden erityisen vaativa monialainen hoito, silloin kun hoitoon liittyy välittömästi erityisen vaativa lääkinnällinen kuntoutus,

luusyövän primaarinen hoito,

oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mukaan lukien mielentilatutkimukset,

skolioosin leikkaushoito,

transseksuaalisten henkilöiden psykiatriset ja endokrinologiset tutkimukset ja hoito,

vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrinen hoito

3) Turun yliopistollinen keskussairaala:

allogeeniset luuytimen kantasolusiirrot,

lasten vaativa reumaortopedinen hoito,

luusyövän primaarinen hoito,

ylipainehappihoito ja siihen välittömästi liittyvä leikkaushoito

4) Oulun yliopistollinen sairaala:

huuli- ja suulakihalkiopotilaiden kokonaishoidon suunnittelu sekä leikkaushoito lukuun ottamatta huulihalkioiden primaarista leikkaushoitoa,

kraniofakiaalisen epämuodostuman primaari leikkaushoito,

lasten glaukooman leikkaushoito,

oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mukaan lukien mielentilatutkimukset,

skolioosin leikkaushoito,

vaativa invasiivinen sikiötutkimus ja -hoito

5) Kuopion yliopistollinen sairaala:

epilepsian invasiivinen diagnostiikka ja kirurginen hoito,

erittäin vaikeiden palovammojen primaarihoito,

luusyövän primaarinen hoito

6) Vanhan Vaasan sairaala:

oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mukaan lukien mielentilatutkimukset

7) Niuvanniemen sairaala:

oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mukaan lukien mielentilatutkimukset,

vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrinen hoito.

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, keskitetään Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistollisiin sairaaloihin aikuisten nivelreuman kyynärtekonivelten uusintaleikkaukset, rannetekonivelleikkaukset, PIP-tekonivelleikkaukset, sekä aikuistuneen juveniilireumapotilaan erityisen vaikeat lonkan ja polven tekonivelleikkaukset.

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, keskitetään skolioosin leikkaushoito, vasta-ainepositiivisten (F-VIII) hemofiliapotilaiden leikkaushoito sekä selkäydinvammapotilaan akuuttivaiheen kuntoutus sellaiseen yksityiseen terveydenhuollon toimintayksikköön, jolla on riittävän pitkäkestoinen ja tieteelliseen tutkimukseen perustuva laatunäyttö kyseisen toiminnan harjoittamisesta.

6 §
Seuranta

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä yhteisesti annettava sosiaali- ja terveysministeriölle 4 §:ssä tarkoitettu luettelo. Yliopistollisten sairaanhoitopiirien on yhdessä seurattava 5 §:ssä tarkoitettujen keskittämistoimien toteutumista ja annettava asetuksen toimeenpanosta selvitys sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.


Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä kesäkuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Anne Koskela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.