474/2010

Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2010

Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen 3 ja 29 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti

muutetaan 5 päivänä huhtikuuta 2007 annetun valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen (394/2007) 3 §:n 1 ja 2 momentti, ja 29 §:n 1–3 momentti, sellaisena kuin 3 §:n 2 momentti on asetuksessa 480/2009, seuraavasti:

3 §

Politiikkapalvelut on valtioneuvoston istuntoyksikköä lukuun ottamatta toiminnallisesti suoraan pääministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin alaisuudessa. Valtioneuvoston istuntoyksikkö on toiminnallisesti alivaltiosihteerin alaisuudessa. Alivaltiosihteerin vastuulla on myös politiikkapalvelujen yleinen hallinnollinen johtaminen ja hänellä voi olla apunaan hallintoasioita hoitamaan määrätty virkamies. Alivaltiosihteerin toimivaltaan kuuluviin hallinnollisiin asioihin luetaan henkilöstöä ja muita voimavaroja, töiden yleistä organisointia sekä toimintamenettelyjä ja -järjestelmiä koskevat asiat.

Politiikkapalveluissa on:

– valtioneuvoston EU-sihteeristö, jota johtaa EU-sihteeristön päällikkö;

– valtioneuvoston viestintäyksikkö, jota johtaa valtioneuvoston viestintäjohtaja;

– valtioneuvoston istuntoyksikkö, jota johtaa hallitusneuvos; sekä

– politiikka-analyysiyksikkö, jota johtaa talousneuvoston sihteeristön päällikkö.


29 §

Pääministeri ratkaisee vähintään vaativuusluokkaan 13 kuuluvan virkamiehen nimittämisen, jollei toisin säädetä.

Alivaltiosihteeri ratkaisee vaativuusluokkaan 9–12 kuuluvan virkamiehen nimittämisen sekä nimittämisen alle vuoden kestävään muuhun kuin erityisavustajan määräaikaiseen virkasuhteeseen, kun vastaavaan virkaan nimittää pääministeri tai ministeri.

Hallinto- ja palveluosaston johtaja ratkaisee enintään vaativuusluokkaan 8 kuuluvan virkamiehen nimittämisen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2010

Pääministeri
Matti Vanhanen

Vanhempi hallitussihteeri
Kari Peltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.