466/2010

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010

Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Vihannin kunnan ja Siikajoen kunnan välillä

Valtiovarainministeriö on kuntajakolain (1196/1997) 11 §:n 2 momentin ja kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:

Kuntajaon muutos

Vihannin kunnasta siirretään Siikajoen kuntaan seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat sekä muut kiinteistörekisteriin merkityt rekisteriyksiköt ja rekisteriyksiköiden osat:

Vihannin kylästä (403) kokonaan kiinteistöt Risukko III 15:23, Mehtomaa 18:30, Korpimaa II 33:152, Rautatiealue 36:3, Pohjanneva 36:18, Teerimaa II 39:44, Ojanvarsi II 64:0, Asutustila II 65:0, Peltovesala 66:1, Viertola 67:2, Pohjanneva II 68:1, Koivulehto II 68:2, Vesala II 69:2, Hallapelto 70:1, Taavila 70:3, Sivula 70:7, Hallakorpi II 71:0, Lisä II 72:0, Turreikko 72:1, Vastike-Syrjälä II 73:2 ja Tuomiojan tie III 75:0 sekä kiinteistöistä Rautatiealue 16:4 Pohjannevan palsta, Rautatiealue 17:1 Pohjannevan palsta ja Rautatiealue 18:3 Pohjannevan palsta.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Siirto ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksi saattamisesta muutoin vastaa valtiovarainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta tai sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja
Anu Hernesmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.