458/2010

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan presidentin asetus Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi New Delhissä 15 päivänä tammikuuta 2010 Suomen tasavallan ja Intian tasavallan välillä tehty sopimus on voimassa 19 päivästä huhtikuuta 2010 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 2 päivänä maaliskuuta 2010 ja tasavallan presidentti 12 päivänä maaliskuuta 2010. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 20 päivänä maaliskuuta 2010.

2 §

Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 12 päivänä maaliskuuta 2010 annettu, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki (164/2010) tulee voimaan 11 päivänä kesäkuuta 2010.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä kesäkuuta 2010.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 58/2010)

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.