453/2010

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahan määrästä vuonna 2010 annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maatalousyrittäjien opintorahan määrästä vuonna 2010 annetun valtioneuvoston asetuksen (44/2010) 1 § seuraavasti:

1 §
Yleistä

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena tukena voidaan vuonna 2010 maksaa maatalousyrittäjien opintorahaa enintään 0,8 miljoonaa euroa siten kuin maatalousyrittäjien opintorahasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (247/2010) säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä kesäkuuta 2010.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.