423/2010

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2010

Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta 22 päivänä joulukuuta 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen (1169/2009) 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 2 momentti ja liitteen otsikko sekä

lisätään liitteeseen uusi 6 kohta seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään niiden radiotaajuuksien käytöstä (taajuussuunnitelma), joita käytetään viestintämarkkinalain (393/2003) 4 §:ssä tarkoitettuun toimilupaa edellyttävään teletoimintaan, televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 7 §:ssä tarkoitettuun toimiluvanvaraiseen televisio- ja radiotoimintaan sekä näillä taajuusalueilla tapahtuvaan tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön.


2 §
Televisioverkot

Taajuusalueella 470 – 790 MHz valtakunnallisen ja alueellisen televisiotoiminnan yhteiskäytössä on kuusi kanavanippua, joista yksi on ensisijaisesti varattu Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän hoitamista ja Yleisradio Oy:lle myönnetyn toimiluvan mukaisen ohjelmiston välittämistä varten. Alueelliseen televisiotoimintaan Vaasan ja Seinäjoen seuduilla on kummallakin alueella yksi kanavanippu.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2010

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Maaret Suomi

Liite

Toimiluvanvaraiseen teletoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen televisio- ja radiotoimintaan varattujen taajuusalueiden käyttörajoitukset


6 Tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttö toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan taajuuksilla

Seuraavilla maantieteellisillä alueilla H ja I on rajoituksia toimiluvanvaraiseen televisiotoimintaan:

Alue H: Ympyrä, jonka keskipiste on 24E5522 / 60N0950 (KKJ) ja säde 10 km. Rajoitukset koskevat seuraavien kuntien osia: Espoo ja Helsinki

Alue I: Ympyrä, jonka keskipiste on 22E2010 / 60N2650 (KKJ) ja säde 9 km. Rajoitukset koskevat seuraavien kuntien osia: Kaarina, Lieto, Länsi-Turunmaa, Raisio, Rusko ja Turku.

Alueella H toimiluvanvarainen televisiotoiminta ei saa kanavilla 22, 23 ja 41 aiheuttaa suurempaa kentänvoimakkuutta kuin 56 dBμV/m (1 prosentti ajasta, 50 prosenttia paikoista) mitattuna 10 metrin korkeudessa maan pinnasta. Tuotekehitys-, tutkimus- ja opetuskäyttö on sallittu alueelle H sijoitettavilla lähettimillä televisiokanavilla 22, 23 ja 41 siten, ettei kullakin kanavalla alueen reunaviivalla 10 metrin korkeudessa maan pinnasta mitattu kentänvoimakkuus ylitä arvoa 78 dBμV/m (50 prosenttia ajasta, 50 prosenttia paikoista).

Alueella I toimiluvanvarainen televisiotoiminta ei saa kanavilla 38 ja 48 aiheuttaa suurempaa kentänvoimakkuutta kuin 56 dBμV/m (1 prosentti ajasta, 50 prosenttia paikoista) mitattuna 10 metrin korkeudessa maan pinnasta. Tuotekehitys-, tutkimus- ja opetuskäyttö on sallittu alueelle I sijoitettavilla lähettimillä televisiokanavilla 38 ja 48 siten, ettei kullakin kanavalla alueen reunaviivalla 10 metrin korkeudessa maan pinnasta mitattu kentänvoimakkuus ylitä arvoa 78 dBμV/m (50 prosenttia ajasta, 50 prosenttia paikoista).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.