416/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2010

Laki yliopistolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun yliopistolain (558/2009) 75 §:n 3 momentti ja

lisätään 69 §:ään uusi 3 momentti ja lakiin uusi 92 a § seuraavasti:

69 §
Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolan

Yksikössä tutkintonsa suorittaneella on oikeus jatkaa opintojaan Helsingin yliopistossa valtiotieteiden maisterin tutkintoa varten.

75 §
Helsingin yliopiston oikeudet ja omaisuus

Valtio korvaa vuosittain yliopistolle määrän, joka vastaa yliopiston apteekkiliikkeen harjoittamisesta saadun elinkeinotulon perusteella maksettua yhteisöveroa.

92 a §
Itä-Suomen yliopiston apteekkiliikkeen elinkeinotulosta maksetun veron korvaaminen

Valtio korvaa vuosittain Itä-Suomen yliopistolle määrän, joka vastaa yliopiston apteekkiliikkeen harjoittamisesta saadun elinkeinotulon perusteella maksettua yhteisöveroa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2010.

HE 28/2010
SiVM 3/2010
EV 66/2010

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.