279/2010

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2010 annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä tammikuuta 2010 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2010 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (75/2010) 1 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 236/2010, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamista sekä kotieläinten laskentapäiviä ja -ajankohtia:

1) vuodelta 2010 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (37/2010), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2010 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (38/2010), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2010 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (39/2010)

4) vuodelta 2010 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (40/2010)

5) vuodelta 2010 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (41/2010);

6) vuodelta 2010 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (42/2010);

7) vuodelta 2010 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (109/2010);

8) vuodelta 2009 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta annettu valtioneuvoston asetus (173/2010);

9) vuodelta 2010 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (265/2010).


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.