248/2010

Annettu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2010

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

lisätään ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta 29 päivänä joulukuuta 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen (1792/2009) voimaantulosäännökseen uusi 5 ja 6 momentti seuraavasti:


Ennen 1 päivää tammikuuta 2010 vireille tulleeseen ympäristölupa-asiaan sovelletaan 13 §:ää sellaisena kuin se oli 31 päivänä joulukuuta 2009.

Edellä 1 §:n 1 momentin 7 kohdan f alakohdassa tarkoitetun kiinteän tai tietylle alueelle sijoitettavan asfalttiaseman luvanvaraisuuteen sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2010, mitä luvanvaraisuudesta edellä mainitun kohdan e alakohdassa säädettiin sellaisena kuin se oli 31 päivänä joulukuuta 2009.


Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä huhtikuuta 2010. Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2010.

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2010

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Ylitarkastaja
Elise Sahivirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.