229/2010

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2010

Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta 17 päivänä joulukuuta 2008 annetun valtiovarainministeriön asetuksen (876/2008) liitteenä olevan maksutaulukon II osaa liitteen mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2010 ja on voimassa vuoden 2010 loppuun.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2010

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja
Pirjo Lahti

Liite

II TULLIHALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

2. Rekisteröintiä ja verotusta koskevat päätökset
2.6 Valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä vastaanottajaa koskevat luvat:
2.6.1 Harmonoituja valmisteveroja koskeva lupa 500 euroa
2.6.2 Vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa 400 euroa
2.7 Valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä lähettäjää koskeva lupa 200 euroa
2.8 Edellä mainittujen valmisteverotusta koskevien päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 180 euroa, kuitenkin enintään luvasta menevä maksu
2.9 Edellä 2.3.1-2.7 kohtia koskevaan hakemukseen annettava hylkäävä päätös 150 euroa, kuitenkin enintään luvasta menevä maksu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.