227/2010

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2010

Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun asetuksen (872/2008) 4―5 §, 6 §:n 2 momentti ja 21§:n 2 momentti seuraavasti:

4 §
Matkustusasiakirja

Passista, diplomaattipassista, virkapassista ja henkilökortista peritään käsittelymaksuna 100 euroa. Passi voidaan myöntää pikapassina, jolloin käsittelymaksu on 120 euroa, ja expresspassina, jolloin käsittelymaksu on 145 euroa. Lisäksi peritään toimitustavasta mahdollisesti aiheutuvat erilliset kustannukset.

Väliaikaisesta passista peritään käsittelymaksuna 145 euroa. Hätäpassina yhtä matkaa varten käsin kirjoitettavasta Suomen kansalaiselle poikkeuksellisesti myönnettävästä väliaikaisesta passista peritään kuitenkin 100 euroa.

Merenkulkijain kansallisesta henkilöllisyystodistuksesta, väliaikaisesta muukalaispassista ja Laissez-Passer-matkustusasiakirjasta sekä Euroopan unionin kansalaiselle kotimatkaa varten annettavasta tilapäisestä matkustusasiakirjasta, Emergency Travel Document, peritään 100 euroa.

Suomen sotiin osallistuneen rintamaveteraanin ja miinanraivauksiin vuosina 1945―1952 osallistuneen henkilön yli vuoden passista, diplomaattipassista, virkapassista ja henkilökortista peritään 50 euroa. Edellä mainitun henkilön pika- ja express-passista peritään 1 momentin mukainen käsittelymaksu.

Maksu peritään hakemusta jätettäessä ja maksu peritään myös kielteisestä päätöksestä. Jos passi toimitetaan asiakkaalle postitse, peritään myös postikulut.

Maksua ei peritä passista, joka annetaan

1) tasavallan presidentille ja hänen perheenjäsenelleen;

2) valtioneuvoston jäsenelle; tai

3) ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevalle tai hänen perheenjäsenelleen.

5 §
Viisumi

Viisumimaksuna peritään Euroopan Parlamentin ja Neuvoston (EY) asetuksen 810/2009 mukainen maksu.

Lomakkeesta, johon kiinnitetään viisumi niille henkilöille, joiden matkustusasiakirjaa Suomi ei tunnusta, peritään 10 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä, mikäli kyseiseltä henkilöltä ei peritä viisumimaksua.

6 §
Oleskelulupa

Voimassaolevan luvan siirrosta uuteen matkustusasiakirjaan peritään 45 euroa luvalta.

21 §
Maksuvaluutta

Mikäli viisumimaksu peritään muussa valuutassa kuin euroissa, vaihtokurssina käytetään Euroopan keskuspankin vahvistamaa viitekurssia Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetuksen 810/2009 mukaisesti. Muissa tapauksissa valuutan vaihtokurssina käytetään ministeriön vahvistamaa tilikurssia. Valuuttamääräinen arvo pyöristetään lähimpään paikallisessa maksuliikkeessä yleisesti käytettyyn yksikköön.


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä huhtikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2010

Ulkoasiainministeri
Alexander Stubb

Hallintojohtaja
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.