191/2010

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan 7 päivänä kesäkuuta 1996 annetun eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 18 §:n 4 momentti, 27 §:n 1 momentin johdantokappale ja 29 §, sellaisena kuin niistä on 18 §:n 4 momentti valtioneuvoston asetuksessa 171/2005, seuraavasti:

18 §
Nauta

Aluehallintovirasto voi myöntää vapautuksen 3 momentissa tarkoitetusta laitumelle tai jaloittelutilaan pääsyä koskevasta vaatimuksesta, jos tuotantotilalla ei ole käytettävissään sopivaa laidunta tai jos muuta jaloitteluun soveltuvaa tilaa ei ole mahdollista kohtuudella järjestää taikka jos vaatimuksen noudattaminen on kohtuutonta liikenteeseen, maastoon tai etäisyyteen liittyvistä syistä. Vapautus myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan, ja se peruutetaan, jos vapautuksen myöntämisen edellytykset lakkaavat.

27 §
Ilmoituksen sisältö

Eläinsuojelulain 24 §:ssä tarkoitetun aluehallintovirastolle tehtävän ilmoituksen tulee sisältää:


29 §
Aluehallintoviraston ilmoitusvelvollisuus

Aluehallintoviraston on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille kunnan alueella harjoitettavasta eläinsuojelulain 21, 23 ja 24 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2010.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Apulaisosastopäällikkö
Riitta Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.