171/2010

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010

Laki verotililain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 7 päivänä elokuuta 2009 annetun verotililain (604/2009) 8 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

8 §
Kausiveroilmoituksen määräpäivä

Jos kuukauden 7 päivän ja sitä edeltävän kuukauden viimeisen päivän välisenä aikana on vähemmän kuin neljä työpäiväksi katsottavaa arkipäivää, Verohallinto myöhentää muun kuin sähköisen kausiveroilmoituksen määräpäivää siten, että ilmoituksen antamiselle jää vähintään neljä arkipäivää. Päätös myöhennetyistä määräpäivistä annetaan kalenterivuosittain edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä.


Tämä laki tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2010.

Poiketen siitä, mitä 8 §:n 3 momentissa säädetään, vuotta 2010 koskeva päätös voidaan tehdä vuoden 2010 aikana.

HE 282/2009
VaVM 9/2010
EV 19/2010

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.