132/2010

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2010

Verohallinnon päätös tiedoista, jotka vakuutusyhtiön tai muun etuuden maksajan on ilmoitettava perintö- ja lahjaverotusta varten

Verohallitus on 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain (378/40) 28 a §:n, sellaisena kuin se on 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetussa laissa (507/98), nojalla määrännyt:

1 §
Ilmoitettavat tiedot

Sen lisäksi, mitä perintö- ja lahjaverolaissa säädetään, on vakuutusyhtiön tai muun etuuden maksajan ilmoitettava perintö- ja lahjaverotusta varten seuraavat tiedot:

1) vakuutuksen antaja;

2) vakuutuksen numero tai muu tunnus;

3) vakuutuksenottajan tai vainajan nimi ja henkilötunnus;

4) edunsaajan nimi ja henkilötunnus;

5) maksetun korvauksen pääoma sekä maksun eräpäivä tai kuolemantapauksen johdosta maksetun korvauksen määrä ja maksupäivä;

6) vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen liittyvän kuolemanvaravakuutuksen perusteella maksettu korvaus eriteltynä eläkevakuutuksen säästösumman määrään ja säästösumman ylittävään määrään;

7) jos vakuutuskorvaus on kokonaan tai osittain maksettu panttioikeuden haltijalle, ilmoitetaan maksunsaajan nimi sekä henkilö-, yritys- ja yhteisötunnus sekä maksettu määrä.

2 §
Miten ja milloin tiedot ilmoitetaan

Tiedonantovelvollisen on annettava 1 §:ssä tarkoitetut tiedot konekielisinä tai verohallinnon hyväksymällä muulla tavalla kuukausittain etuuden maksukuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

Tammi, helmi ja maaliskuussa 2010 maksettujen 1 §:n 6) kohdassa tarkoitettujen korvausten osalta tässä päätöksessä tarkoitetut tiedot on ilmoitettava huhtikuun 30 päivään 2010 mennessä.

Tällä päätöksellä kumotaan 12. tammikuuta 1996 annettu Verohallituksen päätös 40/1996.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2010

Pääjohtaja
Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja
Jarmo Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.