120/2010

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 4 §:n kumoamisesta sekä 2 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta 7 päivänä marraskuuta 2006 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (971/2006) 4 § sekä

muutetaan 2 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 §

Aluehallintoviraston toimialueella sopimuksen määräysten noudattamista valvoo aluehallintovirasto ja paikallisella tasolla asianomainen kunta tai kuntayhtymä, sekä maahantuonnin osalta tullilaitos siten kuin elintarvikelain 31―34 §:ssä säädetään.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Sebastian Hielm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.