101/2010

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2010

Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista perukirjan osakasluettelon vahvistamista koskevissa asioissa

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 5 päivänä helmikuuta 1965 annetun perintökaaren (40/1965) 20 luvun 9 a §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1008/2007:

1 §

Maistraatti, joka on ottanut vastaan perukirjan osakasluettelon vahvistamista koskevan hakemuksen, on toimivaltainen antamaan vahvistuksen.

Edellä 1 momentista poiketen maistraatin toimivalta vahvistaa perukirjan osakasluettelo siirretään kuitenkin toiselle maistraatille seuraavasti:

1) Helsingin, Espoon, Hyvinkään ja Vantaan maistraatin toimivalta siirretään Kokkolan maistraatille, jos hakemus on tehty muulla kuin ruotsin kielellä;

2) Helsingin, Hyvinkään ja Vantaan maistraatin toimivalta siirretään Turunmaan maistraatille, jos hakemus on tehty ruotsin kielellä;

3) Espoon maistraatin toimivalta siirretään Raaseporin maistraatille, jos hakemus on tehty ruotsin kielellä.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan 20 päivänä helmikuuta 2007 annettu sisäasiainministeriön asetus (191/2007) toimivaltaisista maistraateista perukirjan osakasluettelon vahvistamista koskevissa asioissa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2010

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.