100/2010

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2010

Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista etunimen ja sukunimen muuttamista koskevien hakemusten käsittelyssä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 9 päivänä elokuuta 1985 annetun nimilain (694/1985) 14 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1010/2007:

1 §

Maistraatti, joka on ottanut vastaan etunimen tai sukunimen muuttamista koskevan hakemuksen, on toimivaltainen antamaan päätöksen asiassa.

Edellä 1 momentista poiketen maistraatin toimivalta antaa päätös etunimen tai sukunimen muuttamista koskevan hakemuksen johdosta siirretään kuitenkin toiselle maistraatille seuraavasti:

1) Helsingin, Espoon, Hyvinkään ja Vantaan maistraatin toimivalta siirretään Kainuun maistraatille, jos hakemus on tehty muulla kuin ruotsin kielellä;

2) Helsingin, Hyvinkään ja Vantaan maistraatin toimivalta siirretään Turunmaan maistraatille, jos hakemus on tehty ruotsin kielellä;

3) Espoon maistraatin toimivalta siirretään Raaseporin maistraatille, jos hakemus on tehty ruotsin kielellä.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan 20 päivänä helmikuuta 2007 annettu sisäasiainministeriön asetus (189/2007) toimivaltaisista maistraateista etunimen ja sukunimen muuttamista koskevien hakemusten käsittelyssä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2010

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.