93/2010

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2010

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 3 §:n 4 momentin muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ajokorttiasetuksen soveltamisesta 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun liikenneministeriön päätöksen (846/1990) 3 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 559/2008, seuraavasti:

3 §
Ajo-opetuksen antaminen

B-luokan ajo-opetukseen on sisällytettävä opetusta ajoharjoitteluradalla hyväksytyn opetussuunnitelman mukaan. Jos matka autokoululta tai kuntakeskuksesta lähimmälle hyväksytylle ajoharjoitteluradalle ylittää 120 kilometriä, opetus voidaan korvata hyväksytyn opetussuunnitelman mukaisella vaihtoehtoisella opetuksella, joka käsittää yhden ajokerran järjestettyjä näyttöjä ja yhden ajokerran maantieajo-opetusta. Näytöissä on havainnollistettava erilaisia jarrutustapoja ja ajoneuvon nopeuden vaikutusta jarrutusmatkaan sekä muita liukkaalla ajamisen erityispiirteitä. Näytöt on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä muulta liikenteeltä suljetulla alueella. Ajo-opetuksessa on korostettava ajonopeuden, turvallisuusvälin ja oikean havainnoinnin merkitystä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa hyväksyttyjä tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia yksinomaan talvikäyttöön hyväksyttyjä ratoja saadaan toistaiseksi käyttää tämän asetuksen 3 §:n 4 momentissa tarkoitetussa opetuksessa edellyttäen, että radalla on voimassa oleva lupa.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2010

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos
Anneli Tanttu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.