92/2010

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2010

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2010 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 5 §:n, sellaisena kuin se on laissa 607/2009, nojalla:

1 §

Verovuoden 2010 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2010 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 27,01 %
Kunnallisveron osuus 61,72 %
Kirkollisveron osuus 3,46 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
― sairaanhoitomaksun osuus 4,82 %
― päivärahamaksun osuus 2,99 %
3 §

Verovuodelta 2010 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2008 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2010 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2010 ja 1 päivän tammikuuta 2009 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2010 ja 1 päivän tammikuuta 2009 jäsenmäärän suhdetta ja vuoden 2010 tuloveroprosenttia.

4 §

Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä käytetään verovuodelta 2010 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:

Ennakonpidätysten vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2010 Helmikuu 1 808 218 306
Maaliskuu 1 904 803 788
Huhtikuu 2 014 317 364
Toukokuu 1 946 785 412
Kesäkuu 1 954 907 546
Heinäkuu 2 303 915 205
Elokuu 2 184 702 368
Syyskuu 1 923 071 617
Lokakuu 1 926 109 634
Marraskuu 1 900 237 738
Joulukuu 1 906 507 004
2011 Tammikuu 1 987 171 268

Työnantajan sosiaaliturvamaksun vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2010 Helmikuu 113 453 235
Maaliskuu 122 778 158
Huhtikuu 127 440 620
Toukokuu 127 440 620
Kesäkuu 127 440 620
Heinäkuu 153 861 236
Elokuu 144 536 313
2010 Syyskuu 128 994 774
Lokakuu 125 886 466
Marraskuu 125 886 466
Joulukuu 124 332 312
2011 Tammikuu 132 103 082
5 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä helmikuuta 2010.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2010

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.